Jdi na obsah Jdi na menu
 


Existuje zlo?

12. 5. 2010

ZLO NEEXISTUJE !
Pan profesor na univerzitě položil svým studentům otázku:
Je všechno, co existuje, stvořené Bohem ?

Jeden ze studentů nesměle odpověděl: Ano, je to stvořené Bohem.

Stvořil Bůh všechno? - ptal se dál profesor.

Ano pane, - odpověděl student.

Profesor pak pokračoval: Jestli Bůh stvořil všechno, znamená to, že
Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu, naše činnost
určuje nás samotných. Bůh je zlo.

Když toto student vyslechl, ztichl. Profesor byl sám se sebou
spokojený.

Najednou zvedl ruku jiný student.
Pane profesore, mohu Vám položit otázku?

Samozřejmě, - odpověděl profesor.

Student se postavil a zeptal se: Existuje chlad ?

Co je to za otázku, samozřejmě že ano, tobě nikdy nebylo chladno?

Studenti se zasmáli otázce spolužáka, ale ten pokračoval: Ve
skutečnosti pane chlad neexistuje, v souladu se zákony fyziky je ve
skutečnosti chlad pouze nepřítomnost tepla. Člověka a předměty můžeme popsat
a určit jejich energii na základě přítomnosti anebo vytvoření tepla, ale
nikdy ne na základě přítomnosti či vytvoření chladu. Chlad nemá svoji
jednotku, kterou ho můžeme měřit. Slovo chlad jsme si vytvořili my lidé, aby
jsme mohli popsat to, co cítíme v nepřítomnosti tepla.

Student pokračoval: Pane profesore, existuje tma?

Samozřejmě, že existuje - odpověděl profesor.

Znovu nemáte pravdu,tma stejně tak neexistuje. Ve skutečnosti je tma díky
tomu, že není přítomno světlo. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Světlo se
dá rozložit. Můžeme zkoumat paprsek za paprskem, ale tma se změřit nedá. Tma
nemá svoji jednotku, ve které bychom ji mohli měřit. Tma je jen pojem, který
si vytvořili lidé, aby pojmenovali nepřítomnost světla.

Následně se mladík zeptal: Pane, existuje zlo?

Tentokrát profesor nejistě odpověděl: Samozřejmě, vidíme to každý
den, brutalita ve vztazích mezi lidmi, trestné činy, násilí, všechno toto
není nic jiného, než projev zla.

Na to student odpověděl: Zlo neexistuje, pane. Zlo je jen
nepřítomnost dobra, tedy Boha. Zlo je výsledek nepřítomnosti lásky v srdci
člověka. Zlo přichází tak, jako když přichází tma, nebo chlad - tedy v
nepřítomnosti světla, tepla a lásky.

Profesor si sedl.
Ten student byl mladý Albert Einstein.