Jdi na obsah Jdi na menu
 


KRYON - Tibetská hora Kailás

kailas.jpgTibetská hora Kailás

 

přijala jsem od Kryona dne 19. 3. 2O14

 

Jsem velmi rád, že konečně tato hora může sdělit své tajemství.

Tak tedy, dítě, poslouchej, chceš-li.

Moje partnerka Hana nyní sdílí to, co v sobě držím celou věčnost. To, co je zde celou věčnost, ale nemohlo mluvit. Něco si ještě zopakujeme pro hlubší pochopení.

Jsem ty a díky mé energii mluvíš, chodíš a žiješ, dítě. Jsem přeci Bůh. Mluvíš díky vědomí ducha, kde je obsažena inteligence a Pravda a žiješ a projevuješ ji díky Kryonově energii.

 

Moje magická energie, má síla  se projevovala vždy na Zemi, jak bylo vhodné. Jak jsem směl vůči vám se projevovat ve vás. Jak tomu máš rozumět?

 Jsi silný. Jsi silnější, než si myslíš, ale svět, ve kterém jsi doposud žil,  tuto tvou sílu nepotřeboval tak, jak se nabízela. Místo srdce jste začali používat mozek. Nyní je zde má energie velmi navýšená, dokonce tak,  že to předčilo mé očekávání a nabízím ji-sebe všem.  Ty touto sílou budeš projevovat to, kým jsi zůstal po období tmy a kým si přeješ být. Můžeš tedy přeladit své energie, které ti nabízím. Vše si nesete ve svém programu a plánku duše, jak již víte. Ne každý však dovolil svému vyššímu Já přitáhnout si ode mne Lásku .  Tito jdou stále slepí a hluší proti  svému vyššímu Já, kde jsem obsažen. Ve vědomí jednoho, odkud vyšší Já čerpá sílu, jenže tam musíš vystoupat, víš. Po mých schodech, do svého nebe. Do svého duchovního srdce skrze magický střed. Jen tam najdeš Lásku a vše, co obsahuje. Tak jednoduché to ,dítě, je .

 

Neboť nepodpořit Kryona je stejné, jako nepřijmout svého Boha. Stále říkám, že vím, co si myslíš ,dítě, a ty stále myslíš nevhodně a neslušně. Posuzuješ a odsuzuješ vše, co jsi neobjevil ty. Co ti neřekl ten, který je tvůj oblíbený. Vše nové je pro tebe cizí, neboť tomu nerozumíš a tak to nepřijímáš. Chcete objevovat Boha na Zemi, ale držíte se stále starého omezování Pravdy. Jakmile ti někdo nevoní, hážeš po něm slovy, které nesou tíhu balvanu. Tvou. Nedohodíš proto na ně. Jenže i ty pocítíš svou sílu Kryona a tady pochopíš, co je to Boží spravedlnost. To není můj hněv, neboť já se nehněvám. Neumím projevovat nic, než Lásku.

 

Tvůj hněv je to, co jsi vytvořil. Ty. Vždy tomu tak bylo. Svou odpovídající sílou temné stránky člověka. Odkloněné od Lásky.

Podívej se kolem, jakou sílu měla temnota myšlenek, když zapomene na Boha. I tito mne volají... jenže neslyší své srdce. Jen svůj strach. Nebudu už používat slovo EGO. Změním ho na Nelásku. Takto pojmenuju to, co mnozí stále vyživují. Svou Nelásku ke svému vnitřnímu dítěti, které už jiní objímají. Ošetřují ho.

 

Má slova nečtou ještě mnozí, ale souzní s nimi, i když k nim nedojdou. Jak je to možné? Jejich přijetí-energii v nich obsaženou šíří do éteru. Jsou to ti z nejstarších obyvatel planety a jejich vědomí má ohromnou sílu, kterou ještě neumí docenit. Teprve ji dohání. Přitáhl jsem  ji a rozpínám se v nich, aniž bych se do toho musel vkládat. Dovolili mi to a ví,  kdo jsou. Projevují se  již pozvolna.  Svou znovu nabývající. Učí se  s ní zacházet opatrně, laskavě. Nepřehlédneš je, neboť to cítíš a rezonuješ s nimi, jsi-li laskavý sám k sobě. Neboť je to Láska k Zemi a ke všemu, co k ní náleží, kterou v sobě také probouzíš. Teprve poté může být cítit z tvých slov, ač důrazných někdy. Podporuji to.  Já nikdy nevstupuju tam, kde nejsem žádaný, víš. Nemohu se vnutit. Jsem ! Ti, které dnes tlačí Láska v prázdném prostoru, zaspali novou dobu. Tento tlak vyvíjí  síla  Světla z rozšířeného vědomí starých silných a laskavých duší.  Vidíš, jak je to moudré.

 

Vrcholek hory Kailás  leží skutečně ve středu Země. Jejím středu duše. Ne těla. Tělo je tam  jen zaměřené.  Je tam ukotvena podstata  Kryona.

Já jsem po léta jen kolem této hory kroužil, víš, mlsně, jako kocour a nemohl se jejího vrcholu dotknout. Odklopit ho. Nepřijal bys mne.

V roce l987 se aktivovala Gaia a  nejstarší inkarnovaní Lemuřané. Zlomeček zlomku vás. V nedávné době, jen pár let zpět jsem jim začal aktivovat DNA na 1OO%. Opakovaně tímto procházeli. Vědomě již. Pro  osvícení. Pro znovu-nadobytou sílu, které je zde třeba. Prosvítit temnotu z čistého duchovního srdce, duše.  Tito ponesou silnou Pravdu a musí projevit velikou odvahu a  zodpovědnost za svůj plán. Váš společný plán. Poznáte je. Jsou rozeseti po planetě tak, jak ona požadovala. Pamatuje si vás dobře všechny a vyžádala si vás zpět. Pro uzdravení vás i jí.  A já vám s tím pomohu. Všem, kteří si to přejí pod podpořit. Projevit se. Silní a čistí již. K uzdravení.

Moje přitažlivost se začala projevovat právě v tomto roce 1987, kdy jsem byl volaný zpět. Vašimi srdci, vašimi motlitbami, meditacemi. Cítili jste to a probouzeli jste se mnozí.

 

V této hoře jsem obsažen na nejvyšší vhodnou míru tak, jako ty jsi obsažen ve svém domě, kde žiješ. Pochop to, dítě. Nesměl jsem ale vycházet. Jen jsem mohl být obsažen v tvém domě-slupce a v těle Gaii. Na Zemi tak, aby jste vy i ona mohli žít. Byl jsem proudem vašich životů a proto vás znám. Jenže jste uvěznili proudy Lásky uvnitř sebe, mě. Uvěznili jste mé kódy právě do této hory.

 

Po ukřižování Ježíše jsem se zcela odsunul do zapomnění a nechal vás, aby jste s tím, co vám bylo dovoleno poznat, zacházeli, jak jste uznali za vhodné. Hrubě. Nevlídně. Nedůstojně. Bylo to vaše svobodné rozhodnutí a já do toho nemohl  zasahovat. Odpočíval jsem a připravoval se na svůj velkolepý návrat společně s vaším vědomím, vás, kteří jste se vraceli po své další zkušenosti ze Země a toužili prožít změnu. Lásku. Tvořili jsme tak spolu budoucnost, kterou nyní zažíváš.

 

Jakmile se postupně aktivovaly mé kódy od roku 1987, nabýval jsem síly, ale pořád do toho nevstupoval víc, než moudře. Plně jsem se aktivoval 21.12. 2O12. I toto jsou kódy, dítě. Čekal jsem na tento rok, kdy jste tuto mou aktivaci zcela podpořili vy, jež jste se rozhodli vzestoupit. Co to je vzestup? Přijali jste znovu Boha. Vracíte se k Lásce. A tak to je, milé dítě. Jak přijímáš Pravdu, roste ti vědomí z podvědomí, kde ji máš uloženou. Vzpomínáš si, cos dokázal a jak jsi to přišel nyní použít. Posloužit.

To, co nyní píše Hana, ona už ví. Jen to zapomněla jako člověk. Píše pod mým vedením ve stavu, kdy do toho její Já přítomnost nemůže vstupovat. Rušit mě v ní obsaženou.

 

V této hoře jsou obsaženy mocné kódy. Šambala  - dovoluji Haně  psát, jak cítí, jak si přeje, neboť na slova já nestanovím žádná pravidla...  a ona je uvnitř zcela svobodná, jako i vy, či-li píše vždy, jak cítí mne..... tyto mocné kódy nevytvořila. Šambala. Jen toto slovo, které je obsahuje. Tyto kódy jsou negativní energií na Lásku uvalené, které jste vytvořili vy, lidé.  Vznikly nenávistí k Bohu postupně a vrstvily se. Vstoupily tak do posvátné vesmírné geometrie a zamlžily tuto cestu ke mně.

Jakmile se zvýšil zájem o návrat Pravdy o stvoření, tyto kódy se začaly postupně rozpouštět. Přesahovala nad a skrze ně již energie laskavá a rozpouštěla je.

 

 Láska nikdy víc nedělá, než rozpouští svou sílou. Bolí to vás, ale Láska je hřejivá, je to Slunce, které tě pálí tam, kde je bolest. Cítíte to velmi i vy, co vědomě vzestupujete, jakou sílu má Kundalini, když vám uzdravuje těla.  Vlévá se ti do žil.  Tlačí tě na místa, kde jsi dlouho trpěl. Léčí tě a žádá o přijetí. Jakmile tě zcela zalijí její proudy, budeš uzdravený a čistý. Nést sílu v osvícení vyžaduje velmi mnoho odvahy, síly a důslednosti. Jsem v těchto již plně obsažen.

Naplňuji však všechny  až po okraj a můžete tedy i vy projevit svou dosaženou sílu z minulých životů. Nejen to temné, co vytlačím na povrch k vyléčení. Znovu zdůrazňuji. Tlak je váš, ne můj.

 

Tato hora přitahuje, neboť je nedobytná. Její magnetismus roste úměrně s mou sílou. Její síla je odstředivá, neboť tam nikdo nevstupuje pro Lásku, ale jen ze zvědavosti a pro pokoření této hory. To nelze. Jakmile bude má sílá Lásky více přijata a podpořena, umožním vstup do hory těm, které já sám pozvu. V této hoře je otvor do duté Země.

Ještě nikdy zde člověk těmito dveřmi nevstoupil. Nepřežil by to. Proč? Protože jste tam nakupili tolik zlostné a nenávistné energie, že se pro vás stala vražednou. Vyléčíme i tuto horu. Zem v této části.

 

Přemýšlej, dítě, nad svou sílou a opatrně zacházej se svými slovy. Návrat  Země, kde nebyla přijata Láska  už se nikdy nebude opakovat. Jsi hostem toho, co jsem  stvořil, a já tě chci naučit žít zde jako v domě, který zaslouží úctu. Chovej se tedy jako doma  a já budu přitom.  Budu na tebe dávat bedlivý pozor.

To z Lásky, aby sis již víc neubližoval.

 

 Hanka Fialová

Více o hoře Kailás:

NEJZÁHADNĚJŠÍ HORA SVĚTA ! X: posvátná hora – nikdy de fakto zde nikdo nebyl 28.5.2013 | Spektrum

 

Najzáhadnejši horou na světě je bezesporu tibetská hora Kailás, která je opředena mnoha mýty a legendami. Dnes nikdo přesně neví proč, čím se po staletí odlišuje od ostatních a šíří se jen legendy. Pravdou je, že se nikdy nepodařilo žádnému horolezci vystoupit na její vrchol. Jaké tajemství skrývá hora Kailás?

 

Nepokořená hora Kailás Zdá se to až nemožné, že navzdory tomu i když čínská vláda vydala v minulosti bezpočet úředních povolení, vylézt na vrchol hory, počasí se vždy neuvěřitelně zhoršilo, že dobytí hory muselo být neustále odkládáno. Prvním byl italský horolezec Reinhold Messner, který i přes všechna povolení horu nikdy nezdolal. Messner tvrdil, že hora je posvátná a jedna legenda také říká, že vrchol hory není pro všechny a že bohové nikdy nedopustí běžným smrtelníkům stát na jejím vrcholu. Posvátná hora Kailás je křižovatkou čtyř asijských náboženství : buddhismu, hinduismu, džinismu a bönizmu. Navzdory všem legendám o hoře Kailás, se několik horolezců snažilo horu zdolat, ale pokaždé, to skončilo tragicky.

 

Tajemství hory, Antonín Další rozšířená legenda praví, že hora je jedním ze vstupů do země Šambaly (Shambhala), to je prý země obývaná lidmi s nadpozemskými schopnostmi. Legenda pokračuje a praví, že bez jejich souhlasu do této podzemní říše nemůže vstoupit žádný smrtelník. Kromě toho vchod je uzavřen sedmi branami, které jsou jištěny zdoláváním překážek. První z nich je, že každý člověk v okolí první brány rychle zestárne a během několika hodin zemře. Málokdo by asi této legendě věřil, ale profesor Ernst Muldašev, uznávaný oční lékař a odborník v oblasti záhad tvrdí, že na legendě je něco pradvy.

Profesor Muldašev navštívil Tibet několikrát a byl dokonce u vrcholu hory, kde zjistil, že čas u hory Kailás běží mnohem rychleji. Zjistil zajímavou věc – dvanáct hodin, které u vrcholu ztrávil = 2 týdny života! Důkazem toho je rychlejší růst nehtů a vlasů. Místní mniši pak Muldaševovi řekli, že ten, kdo se dostane až k první bráně do Šambaly údajně zestárne každou minutu o 1 rok. To je však jen první z mnoha tajemství hory Kailás.

Další je výška hory, samotné. Oficiální čínská měření udávají 6.714, ale místní lidé, tvrdí, že má výšku jen 6.666 ft. Kromě toho profesoru Muldaševovi mniši řekli, že pyramida, která je na vrcholu hory je dutá a uvnitř jsou tajné chodby. Vchod do nitra pyramidy znají jen Vyvolení. Tato tvrzení je složité ověřit, protože na vrcholu hory Kailás není žádná civilizace.

 

Pozice pozoruhodné hory Kailás Odborníky z celého světa fascinuje a překvapuje zeměpisná poloha hory. Vzdálenost od severního pólu k jižního pólu je přesně 6.666 ft - 13 332 kilometrů – dvakrát 6666. Kromě toho poledník procházející vrchol hory Kailás je rozdělen v přesně na jednu třetinu. To však ještě není všechno. Ve vzdálenosti 6.666 kilometrů od hory Kailás je megalitická stavba Stonehenge. Konektor

na horu a na severní pól, vedl podél obvodu země, napříč americkým kontinentem přes nejdůležitější centrum Teotihuacan střední Ameriky. Pokud spojíme horu s centrem země na druhé straně planety Kailasu, opět se dostaneme na Veľkonoční ostrov. To vše může být jen náhoda? Muldašev je přesvědčen, že rozhodně není. Profesor také řekl, že Tibeťská horá Kailás v dávných dobách byla Severní pól planety a Velikonoční ostrov jižní pól. Ale pak přišla obrovská katastrofa a zemská osa se vychýlila přibližně 60 stupňů. Byla zničena vyspělá civilizace. Tato největší katastrofa byla předpovězena a lidé se schovali před kataklizmou do podzemí, kde žijí v říši Šambala. Tak opustili lidé povrch země. Může být tato legenda je pravdivá? Profesor Muldašev ve své knize Hledání města Bohů se domnívá, že jádrem legendy může být skutečná katastrofa z té doby. Konec konců, proč by jinak obyvately Velikonočního ostrova byl tento nazýván te Henua co Piho - domov a pupek světa? Navíc objevil v blízkosti hory Kailás Muldašev ve sněhu stejně známé vzory, jako v Evropě vzory v obilí. Tibetští mniši věří, že je to vzkaz od Šambal y, které posílají obyvatelé podzemí na povrch svým blízkým. Hora je zatím největší hlavolam geologie Kailás, a nikdo neví, co na vrcholu hory opravdu je, když se tam zatím z naší civilizace nikdo nedostal. Pokud se podaří překonat zkušeným horolezcům k hoře Kailás strach a horu pokoří, odhalí její tajemství. Do té doby si hora Kailás svá tajemství uchová i nadále !?