Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poselství Kryona - Nanebevzetí

1003292_469804439773800_588917629_n.jpgKryon

Nanebevzetí.

Co si pod tím dítě představuješ? Jak můžeš být na nebe-vzatý, když ho máš uvnitř sebe.


Hana často slyšela ode mě, že až bude vzestupovat, cestou bude potkávat bytosti Světla...
Neměla představu, jak toto bude probíhat. Očekávala, že poputuje do tunelu  za Světlem tak, jak mnozí zažívali. Toto byla jen iluze duše pro pochopení, čeho je člověk schopen. Co může zažít ve stavu, když se zcela uvolní. Šlo o její fantazii. Je hravá a laškovná.
Tento tunel je tím, čím ale procházíš v realitě. Ty,  jež vzestupuješ vědomě. Nečekej však tuto cestu. Není dobrodružstvím, které zažili i ti, co se přesto rozhodli nevzestoupit. Myslím onu fantazii. Upneš-li se na něco, poté se brzdíš a hodnotíš se. Neposuzuj se s jinými.


Na nebe vzestoupení se již koná. Děje se. Jsi zvaný Světlem do vyšší úrovně svého bytí a žiješ to. Začínáš silněji vnímat svou intuici. Vás, co dovolujete svému vyššímu Já, aby vás vedlo, intuice neklame. Ty, kteří hodnotí své vyšší Já jako nespolehlivé, neslyší než sebe. Jinak by nekladli  odpor  Pravdě. Jsem ten, který jsem. Jsem tím, kterým být mám. Jste tím, kým si přejete být a máte to žít.
Jak tomu  máš rozumět ? Jen žij a přijímej  svůj život  jako Pravdu. Neboť já jsem tvou Pravdou.

To, co sis vzácně připravil pro pochopení toho, co je nanebevstoupení. Tvé božské Já tě dovede až tam, kam mu dovolíš a  jak to umožníš. Po cestě  potkáš  mnoho vrstev svých Já a budeš je slyšet čím dál víc zřetelněji. Někdy tě překvapí, co budou po tobě požadovat. Budeš zcela  zřetelně slyšet svůj vnitřní hlas, který tě bude nabádat něco učinit. Je to zkouška tvé odevzdanosti se sama sobě. Tvé činy tě utvrdí ve tvém jasném slyšení své podstaty. Nelekej se tedy, když někdy Pravda nedojde tam, kam míří. Ona je tvá zkušenost důvěry sama v sebe. Potřebuje  tě zcela  odevzdaného. Náruč, kterou tě objímá, tě pevně uchopí a již nedopustí,  aby jsi si ubližoval. Jakmile tvá karma bude u konce, budeš osvobozen  z těchto zkoušek. Nebude ti již nic stát v cestě. Pravda ti ale v cestě nestojí. Vede a nabádá tě jít dál. Hlouběji do své podstaty, kde žije.

Dimenze jsou vrstvy tvých Já a ty se s nimi, dítě, seznamuj a buď k nim laskavý. Jsou to tvé odžité životy, které jsi si do tohoto procesu přinesl. Probudil jsi je svou Láskou k Bohu, aby ses z nich učil. Nech je tedy mluvit a naučí tě, jak žít tak, aby to bylo důstojné. Aby ses miloval tak, jako svůj život. Neboť si to zasloužíš.

Jednota je to, co spojuje probuzené božství vás, kteří jste to dovolili a tak umožnili planetě Zemi se léčit a zazářit. Její ochota, jakou podstupuje tomuto ději, nazývám ho drama... je nedocenitelná. Jako matka chápe, čím  potřebuješ procházet, než najdeš zasloužený Mír ve svém srdci a velmi to oceňuje.

Nachystej si, dítě, měšec a já ti do něho pošlu zlaťáky. Bude nevyčerpatelným zdrojem tvé finanční podpory. Jen to očekávej . Dostaneš vše, co zasloužíš, aby sis mohl svobodně užít to, co potřebuješ, co si přeješ. Znám tě a vím, že rád rozdáváš. Chceš-li dávat, nauč se přijímat a děkuj za to.

Mám na dnešní den pro vás jednu otázku.
Kdo si myslíš, že je vůdcem na této planetě? Myslím tu duši, která tě vyvede z duality?  Dobře zvažuj, protože na vyšší úrovni již to víte. Drž se této Pravdy a já  tě k ní dovedu.

Mějte krásné snění o tom, jak jste objímaní Láskou. To já vás budu objímat a chci, abys to začal cítit už nyní. Děkuji ti, že jsi mi to dovolil. Neboť ve tvém srdci už se mi čte lehčeji a lehčeji. Temnota mně nebrání najít slova hříchů. Jen její hustotu musím bolestivě  prodírat bolestí nepravdy  z těchto šířenou. Ne však mojí bolestí.
Naslouchej tedy než sám sobě a přitáhneš si jen to, co potřebuješ. Rezonancí svého duchovního srdce.
Byl jsem s vámi rád.
 
 
Přijala Hana Fialová dne 15. 3. 2O14
 
chanelling je možné šířit v nezkrácené podobě
obsah je silně energizován Kryonem