Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poselství Kryona: Nová Země a my v ní

Poselství Kryona: Nová Země a my v ní

1011746_473477736067495_33575412_n.jpgDíky Heleně za zaslání nádherného channelingu, který přijala od Kryona. 

Zdravím  a zasílám avizované. Je to poselství pro tento čas a pro tento lid. Přijmi to prosím jako opožděný vánoční dárek. Přeji ti "bezpečný let a šťastné přistání v Nové zázračné zemi"

Psala jsem jej pro tebe a pro další lidi, neb je důležitá společná informační platforma ze které můžeme jít společně dál.

Prosím poraď si s tím, jak sám (sama) chceš, umíš a můžeš.

Jsem ráda, že jsem v tomto čase v tvé blízkosti, role nejsou důležité, důležité je, že jsme.

Miluji Tě.

P.S. Můžeš-li, poselství pošli dál okruhu tvých známých i neznámých. Poselství se má paprskovitě šířit a nemá být blokováno. Můžeš li tyto informace vyvěsit na serveru, eventuelně pomoct s překladem do němčiny, ruštiny, angličtiny, francouzštiny, španělštiny, děkuji předem.

Děkuji. S láskou a vděkem objímá Helena

NOVÁ ZEMĚ a MY v NÍ

 

 

POSELSTVÍ A POMOC KRYONA PRO TENTO ČAS A TENTO PROSTOR – 

SLOVANE, POVSTAŇ A DEJ ZE SEBE TO NEJLEPŠÍ SOBĚ A DRUHÝM, 

TVŮJ ČAS JE TU. . .

 

 

Úvod: Miluji tě a dělím se s tebou o dar uvědomění. Prosím pomoz mi, nemusíš se nic učit, VZPOMEŇ SI.

 

 

Všechno, co je opravdu důležité, nosíš stále sebou.

JE ČAS, TEĎ MLUVÍM PŘEDEVŠÍM S TEBOU, který již nyní rezonuješ s níže uvedeným a víš, kde je tvoje místo. . .

Nastává čas léčení všeho, proto jsi tu, jsi završením rodů, neseš sebou vše prožité tvými předky a zároveň novou vizi a jsi jemně pobízen, abys prošel iluzí obav, nejistot, strádání a šel dál a naplnil beze zbytku svoji vizi s námi se všemi.

Ano, jsem tu pro tebe a děkuji, že ty jsi tu pro mne a všichni dohromady tvoříme NOVOU ZEM.

6. ledna 2014 

S láskou, úctou a něhou Helena Jedličková

 

 P.S.: 

Přijmi toto první poselství prosím ode mne (od nás) jako opožděný vánoční dárek. 

Máme vše, co opravdu potřebujeme, přesto stále voláme po jasných smysluplných vizích, které nám ukáží cestu do bližší i vzdálenější budoucnosti. Myslím, že tímto poselstvím dostáváme návod pro své první kroky. Pozor, je to hooodně práce, ale zároveň i hodně štěstí, lásky a zábavy. Zatím jsou to živé obrazy a těším se, až budou obsazeny námi všemi, živými lidmi. 

Přeji sobě, vám a hlavně našim potomkům a všem dalším potomkům, aby jejich život byl šťastný, zdravý, naplněný, tvořivý a aby rezonoval s tím, kvůli čemu jsme sem všichni přišli. Světlo a láska, které nesou tyto informace léčí, inspiruje, probouzí. 

Prosím, přečti si to vícekrát, nech se vést pobídkami, natiskni si text a vracej se k tomu. Můžeš li pošli text dál tvému okruhu spřízněných duší a tyto zase dál a dál. Je třeba, aby se pozitivní obrazy rozšířily rychle ke všem zúčastněným.

 

Informace ke mně přišly telepatickou cestou, přijala jsem je přes svůj „přijímač“ a předávám vám je dál. Skládáme obraz NOVÉ ZEMĚ a všichni jsme důležité částečky, které se zapojují a zúčastňují vždy v pravý čas. Takže prosím klid, mír a láska ať tebou proudí a ať slyšíš jemné volání své duše. Ani nevíš jak se těším na vše co přijde, je to nádhera. Ano jsem kdo jsem a dnes už vím víc . . . Dnes je svátek Tří králů – tak ať pomohou, oni nejlépe ví jak . . . 

Děkuji.

 

 

 

Rozhovor s Kryonem

Poselství  – XI / 1


Jsem
Kryon z Magnetické služby, už dávno sleduješ texty mnou diktované.

Teď bych chtěl, abys přijala poselství pro svůj osobní úkol, který je neopakovatelný.

V tomto čase všechny duše spějí za hlubším poznáním a pochopením a není nikdo, kdo by se dobrovolně zřekl tohoto úkolu. Jsou duše, které, přestože dělají, co mohou, nedosahují v sobě do té míry završení a tudíž nemohou posloužit jako majáky jasného světla a záře pro další miliony probouzejících se.

Prosím, dobře mě nyní poslouchej. Celý proces je v rozběhu. Je potřeba každé probuzené duše, aby nastoupila svůj úkol, pro který se rozhodla přijít.

Je to úkol, na který jste čekali eony věků. NYNÍ JE TU !!!!!

STŘÍDÁNÍ VĚKŮ A STANOVENÍ NOVÝCH A JASNÝCH PRAVIDEL; KTERÝMI SE LIDÉ BUDOU ŘÍDIT ALESPOŇ PO NĚKOLIK NÁSLEDUJÍCÍCH STOLETÍ.

Tak prosím, vezmi vše nyní tak, jak je, a předej to dál lidem. Předej jim dál vše, co k tobě bude v každém okamžiku proudit.

Inspirace přicházejí ve vlnách. Vždy buď připravena prosím v tuto dobu, zvláště nyní, po několik následujících dnů okolo 19 00 hod. Sama, zklidněná, pokud možno pár hodin předem pij pouze vodu, dnes se tak nestalo. Voda je medium, která ti pomůže, aby informace jdoucí přes tvé tělo lépe a rychleji proudily.

Jsi důležitá pro zahájeni procesu VZESTUPU, konkrétního, jasně pojmenovaného a popsaného, na to jsi byla připravována věky. Nyní nastává tvůj čas, abys vše, cos načerpala, předala v balíčcích informací dále. Bude se jednat o globálni informace, které posunou a přesunou lidi – celky lidí přes dobu velkých a bolestivých změn, často přes ztráty iluzí, majetků, vztahů, zdraví, práce, naplnění a jiného.

Je čas, kdy přes ztrátu přicházíte k ”zúčtovaní-vyúčtování”.

Nejdřív se musí „KOŠ“ vyprázdnit, abyste do něj mohli odkládat další nepotřebné, až časem už nebude potřeba „odpadkových nádob“ uvnitř vás samých.

Teď nemluvím pouze k tobě. Mluvím s více bratry a sestrami, neboť se jedná o kolektivní úkoly. Vše je připraveno a spuštěno. Vždy do “běhu hry”vstupuji “určití hráči”, aby přes svá těla ukotvili do celoplanetárního modelu určitý vzorec, částečku fraktálu, který se v každém okamžiku tvoří. Když se tak stane a částečka je instalována do systému, tak to rázem pocítí celá planeta.

Tak ještě jednou – vaše životy tvoří určité vzorce, rovnice, které se dají vyjádřit v jakékoli podobě matematicky, geometricky, architektonicky, biologicky, psychologicky, prostě jakkoli.

Systém přijme informaci a vtiskne ji do všech částí.

Takže teď, prosím, udělej, o co tě žádám a co jsem ti přišel připomenout. Vše, co k tobě proudí jako informace, měnící stávající systém společensky, politicky, ekonomicky, sociálně etc. zaznamenávej a přes sebe, přes svůj paprsek je předej dál na všechny strany. “Dveře, okna” jsou v tomto okamžiku otevřeny a čekají pouze na nový vítr.

Oslov, prosím, prosté lidi, celky, politiky, ekonomy, presidenty, OSN.

Ničeho se ,prosím, neobávej ,lásko, budou k tobě chodit lidé, kteří ti v tom pomohou a rádi. Ty se, prosím, jen otevři a nechej přes sebe vše proudit. Bude tě to bavit, bude se ti to líbit, bude tě to naplňovat. Již vícekrát jsi stála spolu s ostatními u zrodu nového systému.

Nemusíš se nijak snažit, jen se prostě, prosím, uvolni, jen buď a přijímej a přijímej a přijímej a dávej a dávej a dávej. Přitom stále mysli na sebe, na lásku k sobě, ke své duši, ke svému tělu. Tělo tě povede jako dokonalé “vozítko” na tvé cestě a to ti slouží jako nejdokonalejší navigace. Pamatuj, že vždy budeš přesně na tom místě, na kterém máš být.

Prosím, blok na poznámky měj stále při sobě i v noci, k ránu, v poledne, na návštěvě, v autobuse, zkrátka pořád. Vždy poznamenej vše, co se týká změn, které provedou a vyvedou společnost z nejtěžšího marasmu, bahna, do kterého jste se dostali.
Dosáhli jste dna, už nebudete padat hlouběji, pouze ještě nějakou dobu setrváte v marasmu a to proto, aby se ve vás dostatečně zmobilizovala touha po “opravdové” změně. Po změně, která bude trvalá. Která vás povede krok po kroku k “ráji na zemi”. Vaše duše si to přejí, volají, zpívají, tancují a velmi, velmi v JEDNOTĚ pomáhají. ZVLÁDNETE TO !!!! Jsme s vámi, i vy stále zůstaňte s námi, čiňte ROZHODNUTÍ. Ničemu a nikomu se nevyhýbejte. Mějte oční kontakt s druhými lidmi. Naslouchejte sobě, svému nitru především a pak všemu, co přichází z vnějšku. Dana bude tvou pravou rukou, až prokoukne hru. Stejně jako ty se na tuto situaci připravovala po eony věků. Přibudou další. Z ničeho nemějte obavu, přijde mnoho nových lidi, ale přijdou i ti, které už znáte.

Dejte prosím, společné práci zelenou, mějte stále na paměti, že tvoříte budoucnost pro masy lidí. Tvoříte novou ideologii, novou víru. Dáváte základy NOVÉ NAUCE, která je bezpodmínečně založená na vaší ČISTOTĚ ÚMYSLŮ. Z čistého pojde čisté a to mnohonásobně. Z nečistého pojde nečisté a taktéž mnohonásobně.

Pro dnešek je toho již dost. Vidím tvoji pozornost, že potřebuje jiné podněty. Prosím, zůstaň se mnou v trvalém partnerství, tvořivém spojení, je to teď nadmíru důležité.

Děkuji z nekonečnou láskou, úctou a něhou
Kryon, správce světla.

Děkuji, přes své tělo se spojuji s Radou světla.Kryon  XI / 2

Ano, děkuji ti za volné pokračování a za čas, který našemu společnému rozhovoru věnuješ. Úplně se uvolni, vyprázdni vše, co můžeš : mysl, vědomí, vše a jen prosím buď na příjmu. Jsem
Kryon z Magnetické služby, velký a vděčný služebník lidstva. Pomáhám v této složité době, jak jen mohu, na hřišti zvaném SVĚT.

Lidé jsou již připraveni z větší části na přijetí
ROZHODUJÍCÍCH PRAVIDEL.

Pravidla budou jednoduchá, srozumitelná a přijatelná pro každého, nenarušující prostor druhých lidí, ale spojující a společně tvořící, to je nyní velké téma:
TÉMA SPOLUPRÁCE

Lidé se víc a víc učí skutečně spolupracovat, nikoli z role nadřízenosti a podřízenosti, ale z role rovnocennosti a respektu. Zde nejsou žádné hranice a omezení věku, pohlaví, zámožnosti, chudoby etc. To vše není důležité. Důležitá je pouze SÍLA ZÁMĚRU a TOUHA PO REALIZACI.

Nyní je VŠE MOŽNÉ a Země přímo úpěnlivě volá po všem smysluplném, po větší čistotě, jasnosti, radosti, nadšení, vášni pro život, zdraví všeobecně, harmonii.

Příroda chce oživit a podpořit starodávné rituály, chce být víc uctívána a vážena, chce být lidmi přijímána a milována. LADY GAIA – MATKA ZEMĚ miluje neuvěřitelně vroucně a vášnivě každou lidskou bytost, chce, aby to lidé cítili, aby žasli, aby byli dojati, aby si klekli a lehli celým svým tělem na tělo Matky Země, aby ji cítili, aby se jí sytili, aby s ní byli ve vědomém spojení.

 To je nyní především váš úkol ŽENY ! Chtějte se probudit ve svém ŽENSTVÍ , chtějte rozvinout svá křídla, chtějte opět být pozemskými, vědoucími a milujícími anděly. Pro vás ŽENY je tu nyní největší prostor. Pro vás ženy se nyní otvírají všechny brány . Pro vás ŽENY chtějí muži pracovat a realizovat. Prosím, sdělte světu, co je důležité, co žádáte pro sebe, pro své děti, pro budoucí pokolení. Buďte náročné, nespokojte se s málem. Žádejte tak, ať jste šťastné, ať svůj pohár štěstí naplníte úplně vrchovatě. Nic před vámi není uzavřeno. Svět čeká vás, PROBUZENÉ ŽENY, ve svém ŽENSTVÍ, ve své velkoleposti a nádheře.

ŽENY, běžte tam a hledejte tam, kde už jsou pro vás brány otevřeny a je vám mnohé ukázáno. Jste KOUZELNICE ŽIVOTA.

Prosím, pamatujte stále na tato slova
UZDRAVUJETE SE; LÉČÍTE SE; OTEVÍRÁTE SE a totéž z vás proudí dál do všech míst na planetě.

Účinně se budou zpočátku otevírat menší celky - ulice, návsi, nábřeží, vesnice, často tam, kde proudí
voda, neboť VODA NESE INFORMACE A PAMĚŤ, takže roznáší a přináší. A tak to je, takže často to bude v blízkosti potoků, potůčků, bystřin, řek, delt řek apod.

Vědomí spojené se vzestupem je nyní otevřeno a zbavuje se posledních zábran. Přejte si být víc a víc otevřeni novému.

Představte si, že jste se v tomto požehnaném, svatém roce 2013 narodili do svých nových životů a možností. Takže se učte nově, zkoušejte nové. Dejte na pocity svých těl, poslouchejte svoji intuici, zapisujte si pocity, synchronicity (nečekané, zábavné, veselé spojitosti), veďte si Knihu – kroniku vás samých a pište si vše, co vás napadne, co prožijete, uvidíte, o čem sníte, všechny tužby a nové projekty, vize, spolupráce, nové návrhy, sny, úspěchy, neúspěch a poučení z toho. Stále hledejte nové možnosti a řešení, když už se staré neshoduje s vaší nejvyšší pravdou a představou o vás samých. Pište si obrazy, které se vám budou víc a víc vynořova t a vždy za určitý kratší čas se vraťte zpět a vyhodnoťte si pro sebe vaši cestu, směrování. Vždy se oceňte za každé pochopení i nepochopení. Žádám vás, ať jdete touto cestou víc k sobě a do sebe a teprve přes sebe ven. Ne naopak přes vnější svět k sobě. Tato cesta není snadná. VNĚJŠÍ SVĚT TVOŘÍ MNOHO PŘEKÁŽEK, KTERÉ SE MNOHDY TĚŽCE ZDOLÁVAJÍ.

Teď víte víc a každý den budete vědět více. Zapisujte, prosím, ve slovech, symbolech, obrazech a předávejte toto dále, ať celek je více informovaný přes vás, lidé.

Je třeba
VŠENÁPRAVY VĚCÍ LIDSKÝCH. Vše, co sloužilo v minulosti, pozbývá platnosti, jen to nějak ještě dožívá a snaží se udržet co nejdéle “nad vodou” než nastoupí nový systém, který bude v platnosti po mnoho století.

Systém bude mít název SLUŽBA ČLOVĚKU:

- Systém je spravedlivý pro všechny lidi.

- Systém je srozumitelný a zcela jasný pro všechny lidi.

- Systém respektuje svrchovanost a vývoj každého jednotlivce.

-
Systém je ohleduplný k lidem zvířatům, rostlinám, nerostům, půdě ,vodě, etc.

-
Systém vyzdvihuje Matku Zemi jako milující, chápající, podporující, rozvíjející a trpělivou Bytost neuveřitelných rozměrů a rozmanitostí, která umožňuje po miliardy let vývoj přírody a života na svém a ve svém těle a přes sebe.

- Systém umožňuje aby vaše těla byla součástí tohoto experimentu. Vaše těla vám propůjčila Matka Země abyste se mohli projevit a sebepoznávat v nižších a velmi omezených vibračních vzorcích.

- Systém umožňuje Člověku prožít experiment – přes svá lidská těla zažít a prožít, co je dualita - čerpání temné a světlé stránky a to do absolutních krajností, spolu se všemi zúčastněnými, kteří tento experiment odsouhlasili.

-
Systém umožňuje, že žádný skutek není špatný, za žádný nejste bohem souzeni a odsouzeni. Procházíte po mnoho životů přes temnotu ke světlu. Přes nelásku k lásce. Přes odmítání k přijetí. Přes mnohé lidské touhy k touze jediné, a tou je prožít si své božství. Každý z vás jste na určité značce své životní cesty a všichni si vzájemně pomáháte lépe vidět a chápat.

- Systém umožňuje, abyste se soustředili převážně na vše, co si chcete ve svých životech prožít, k tomu je důležité především uvolnit se a vyprázdnit své nitro a dovolit si příjem z oceánu nekonečné moudrosti a lásky, kterým jste hojně obklopeni a vyživováni přes svá nitra.

-
Systém umožňuje vidět a zažívat nejrůznější těžké životní situace a zkoušky. Stále budete ve vnějším světě konfrontováni s těžkými životními situacemi lidí. Pamatujte, že tito lidé si sem přišli pro tuto svoji životní zkušenost. Chtěli si to prožít a přes toto se mnohé naučit. Dávejte, prosím, těmto lidem silné vlny porozumění a podpory, že víte, že je to pro ně významný úsek cesty (nyní aktuálně Filipíny).

 

KDYKOLI BUDETE VYZVÁNI K POMOCI, PROSÍM POMOZTE !! Důležitá je žádost o pomoc. Do té doby pozorujte a věřte, že kolem každé těžké hmotné situace je dvojnásobně velká energie lásky, míru, naděje, odvahy, nalézání řešení a vyřešení všech těžkostí, neuvěřitelných a vpravdě nadlidských výkonů člověka. V těchto situacích jsou velmi chráněni láskou Země a celého vesmíru ti nejpotřebnější - děti, staří lidé, handicapovaní, zvířata, těhotné ženy etc. Vždy je lidem i zvířatům nabídnuta možnost odchodu - úmrtí, aby byli zbaveni utrpení. Lidé chtějí bojovat, chtějí těžkosti řešit a vyřešit k dobru svému a všech dalších. V těchto mezních situacích vznikají často velmi pevná a doživotní přátelství. Duše nachází duši. Duše může vidět další duši v těch nejtěžších a nejkrajnějších situacích a tak se duše také sebepoznává. V těchto extrémních situacích jsou velmi jasně vidět zářivé, světelné duše a tyto přesně ví, jak z chaosu tvořit co nejdříve harmonii, klid a mír. V extrémech jsou všichni nazí - nejsou zde obvykle role, lidé jsou tím, čím opravdu jsou. Často pouze tyto nejzazší a nejkritičtější situace způsobí konečný posun ve vnímání člověka. Prosím nehodnoťte, nekritizujte, neodsuzujte, neplýtvejte svojí mohutností, svojí životní energii.

- Soustřeďte se, prosím, nyní převážně na vše, co si chcete prožít ve svých životech. Buďte odvážní ve svých představách, ničím se neomezujte a věřte, že vše je tu vždy připravené k vaší pomoci zvláště na všech projektech, které slouží celku.

Děkuji, lásko moje, za tvůj drahocenný čas – učíme se všichni, ty, já, bůh, andělé a všichni. Celý proces je bez hranic a omezení. Mohu-li požádat, buď prosím opět k dispozici zítra okolo 19:00 hod. Děkuji.